m o s k e n e s . b e

Jef Van Staeyen

welkom ❧

Lange tijd speelde ik met de idee een website op te zetten.
Dat blééf een idee. Tot een vriend me het beslissende duwtje gaf. En Natasja van Desina Design me deze site ontwierp.
Vandaag, zo’n jaar na de echte start, staan er een tweehonderdtal berichten op moskenes.be . Heel divers. “Oud” materiaal, en verse dingen. Foto’s en teksten. Verhalen en korte essays. Informatie en opinies.

Ik wens je mooie ontdekkingen.
En een beetje van het plezier dat ik beleefd heb aan het maken van de site, en aan het schrijven, tekenen en fotograferen.

Lees verder:
1. Hoe ga je van Frans naar Nederlands en terug? 
2. Wat staat er op deze site?
3. Kwaliteitsbewaking
4. Mag je overnemen wat je op deze site vindt?
5. Contact

Continue reading

de ontvoering van Europa ❧

enlevement_d_europe-bernard-d-agesci_musee_de_niort-photorenaud_bertrand

L’enlèvement d’Europe, Bernard d’Agesci, Musée de Niort, foto Renaud Berthrand

 

We hebben geluk dat er nog Walen zijn.
En dat de flaminganten — de harde en de zachte — ervoor gezorgd hebben dat die Walen ook verdragsbevoegdheid hebben, voor alle zaken die hun binnenlandse politieke bevoegdheden aangaan.

In akkoord met zijn regering en zijn parlement heeft Waals minister-president Paul Magnette gezegd dat er over het vrijhandelsverdrag met Canada — het CETA —, dat niet alleen Europese, maar ook nationale bevoegdheden bestiert, nog wat moet gesproken worden. Onderhandeld en aangepast.

ceta-kroll-oct1516 Lucien Kroll in Le Soir, 15 oktober 2016

 

Wat hebben we niet allemaal gehoord?

● Dat Wallonië te klein is om een mening te hebben.
Van de 28 landen die de Europese Unie telt, zijn er zeven die minder inwoners hebben dan Wallonië. Hun mening werd wel gevraagd. En zijn er nog vijf die tot dezelfde grootte-orde behoren: landen als Denemarken, Finland en Ierland, Slowakije en Kroatië, wier spreekrecht niet snel wordt miskend.

● Dat de Belgische regering, in casu minister Didier Reynders, het verdrag moet ondertekenen, ook zonder het Waalse akkoord (dixit Karel De Gucht — een liberaal politicus).
Dan heb je een Belgische grondwet, waaraan veertig jaar lang gesleuteld werd. Waarvoor regeringen gevallen zijn, verkiezingen vervroegd, kranten volgeschreven en nachten onderhandeld, en de eerste keer dat er een echt belangrijke vraag rijst, waarop die grondwet het antwoord biedt — spijkerhard —, stel je voor te doen of hij niet bestaat.
(Als er één politieke stroming is, waarvan ik zou verwachten dat ze de grondwet door dik en dun verdedigen, dan zijn het de liberalen. Is het niet aan liberalen te danken dat het land een grondwet heeft?)

● Dat we gezichtsverlies lijden (talrijke stemmen, waaronder Marianne Thyssen, namens België als Europees commissaris benoemd).
Alsof er geen belangrijker dingen op het spel staan, dan Mariannes gezichtsverlies.

● Dat Europa voor buitenlandse partners niet langer betrouwbaar is.
Inderdaad: onbetrouwbare onderhandelaars die niet terugkoppelen naar hun achterban. Die denken dat zij Europa zijn.

● Dat Canada “un pays gentil” is (Chrystia Freeland, de Canadese minister van Buitenlandse handel).
Mevrouw verwart het land met zijn inwoners.

● Dat de verkoop van appels en peren op de Canadese markten door het Waalse “nee” — in feite een “laten we verder praten om tot een beter akkoord te komen” — onmogelijk wordt (Geert Bourgeois, in een opmerking over Waalse wapens die hij beter op een ander moment had gemaakt).
Dát is dus de nieuwe economie. Goedkope arbeidskrachten invoeren — desnoods clandestien — om in Vlaanderen fruit te komen plukken, dat vervolgens naar overzeese markten wordt verscheept. Naar landen waar je exact dezelfde bodem- en klimaatcondities vindt als hier. En ook meer plaats.

● Dat de onderhandeling openbaar zijn gevoerd — ja, ook dat was Geert Bourgeois — maar nee, toen sprak hij over het vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten (het TTIP, of TAFTA).
Dat soort openbaarheid betekent dat er in Brussel een omvangrijk dossier ligt, dat je mag gaan inkijken, als je niemand nadien zegt wat je zag. Bourgeois verstaat de kans om wat krom is recht te praten. Dat deed hij eerder al met zijn visie op rechtszekerheid (in het Uplace-dossier).

● Dat er al zeven jaar onderhandeld werd.
Ja, maar zonder ons. En zonder de parlementen aan wie op het eind van de rit de vraag werd gesteld: “ja”, of “ja”?

● Dat het maar een Belgisch probleem is, omwille van Belgo-Belgische redenen.
Ook. Maar met gunstige gevolgen voor iedereen. Zelfs in landen waar de slaaptherapie werd toegepast, en men nu pas wakker wordt. Om te zien dat het een huizenhoog Europees probleem betreft.

Want,

Wanneer hebben we beslist dat een vrijhandelsakkoord een na te streven doel is? Juister: wanneer werd het openbaar debat gevoerd (politieke standpunten, academisch onderzoek, persartikels en -commentaren, debatten), voorafgaand aan parlementaire beraadslagingen en beslissingen, of zo’n handelsakkoord een goede zaak voor de mensen is?

Zeg nu zelf, we ervaren elke dag dat een vrijhandelszone (de Europese 28), met een kwakkele politieke structuur en zonder sociale cohesiemechanismen evenveel problemen als oplossingen creëert. Wat wordt het dan met een vrijhandelszone zónder politieke structuur, en zonder sociale of financiële cohesiemechanismen?

Laten we ook dat niet vergeten, het CETA gaat niet echt over douanetarieven. Het gaat vooral over niet-tarifaire handelsbelemmeringen. Dat soort belemmeringen, behalve wanneer ze worden opgeworpen als muur, zijn vooral het gevolg van beleid op andere vlakken. Hoe maak je collectieve keuzen, over voedsel, machines, grondstoffen, intellectuele producten, als je die keuzen niet in beleid, in maatregelen, vereisten, normen kan vertalen? Is vrijhandel enkel de vrijheid van de producent, om zijn producten aan te bieden? En wordt de vrijheid van de consument — de burger — voor gezamenlijke keuzen miskend?
Wie las daar wat over, de afgelopen zeven dagen, de afgelopen zeven jaar? Of ging het — het refrein is gekend — over zogenaamde groei.

En, stel dat we zo’n debat besluiten dat zo’n vrijhandelszone wel goed is — en we de mechanismen creëren om nefaste gevolgen op economisch, sociaal, milieu- en politiek vlak te corrigeren —, is het dan zo’n onzin de tijd te nemen om waar nodig een en ander aan te passen, en pas nadien het akkoord goed te keuren?

Eurocraten hebben Europa ontvoerd.
Paul Magnette heeft op zijn minst de verdienste dat hij haar wat dichter bij de mensen heeft gebracht. Geef hem de Karelsprijs van de stad Aken, zou ik willen suggereren, ware het niet dat die Karel (De Grote) niet de meest aanbevelingswaardige figuur is, en er op het lijstje van vroegere laureaten merkwaardig gezelschap staat. (Zoals Jean-Claude Juncker in 2006, wellicht voor zijn verdienste als meester-belastingsontwijker.)

Want, laten we niet vergeten: Europa, dat zijn wij.

CETA

ceta

Er wordt zo veel over het essentiële gesproken, dat je het bijkomstige nog zou vergeten.

 

Charleroi — kunnen grote bouwwerven een stad van haar kwalen genezen?

Wie nog nooit in Charleroi geweest is, moet er dringend naar toe. Met de auto. De stad heeft een autowegring die in België, Europa, misschien in de wereld, zijn gelijke niet heeft. Een kleine zes kilometer lang, vier stroken breed, en met één rijrichting, tegen de klok, omklemt hij de stad. De eerste keer dat ik er was, reed ik voor het spektakel en het plezier een extra rondje rond.
Charleroi ligt op een flinke helling, zuidwaarts naar de Samber en de spoorweg gericht. De ring ligt grosso modo horizontaal, zodat hij aan de noordkant door tunnels, en aan de zuidkant, waar de grote fabrieksreuzen staan, met een rist viaducten over de Samber en het station wordt geleid.

161015-charleroi-ring-001

Even naar Rijsel. Toen ik, zo’n 25 jaar geleden, de werken aan de nieuwe périphérique bezocht — hij loopt door de stad, we stonden hoog op een brug — vroeg ik een van de ingenieurs of het viaduct over de sporen sterk genoeg was om bomen te dragen. De man keek me niet begrijpend aan. Ik dacht aan een tijd met minder auto’s, en een prachtige wandeling met uitzicht, hoog boven de stad, en hangende tuinen.

161015-charleroi-logo

Charleroi bestaat 350 jaar. Op 3 september 1666 werd de stad gesticht. Om die verjaardag te vieren organiseren >Charleroi-Bouwmeester en het cultureel centrum L’Eden een reeks evenementen, waaronder de Charleroi Academy. Op 15 oktober  2016: “les récits fondateurs d’une ville”. De ontwerpster van >het nieuwe logo was van de partij, en Patrick Janssens, nu bij Racing Genk, maar daar gaat het niet om.
Het stilaan befaamde >ANPU (Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, Laurent Petit) bracht een diepgaande en vérstrekkende analyse van de psyche van Charleroi, de stad die door een dwaze koning Charles werd gesticht rond een put (midden het centrale plein — le syndrome du puits, le syndrome du trou), die het graven sindsdien nooit heeft opgegeven, en die haar moeder de Samber een arm heeft afgesneden, of haar zelfs levend begraven heeft (le boulevard Tirou).
Een stad vooral, die van haar syndrome maniaco-constructif nooit genezen is. Nu ook ligt de stad overhoop — voor een groot koopcentrum,  Charleroi Rive Gauche — en lijkt Paul Magnettes remedie verduiveld veel op eerdere, verwoede, soms krampachtige pogingen met grote bouwwerken modern te zijn. Een syndroom waarvan de onvoltooide metro toch het mooiste voorbeeld blijft.

161015-charleroi-centre-ville

[Met komische, ironische, sarcastische presentaties stelt het ANPU — een woordspeling op het Franse >ANRU, dat met miljarden euros de probleemwijken herbouwt — een pertinente vraag: kunnen grote bouwwerven, en de communicatie erom, een stad van haar kwalen genezen?]

Het ANPU organiseerde ook ateliers met bewoners: denk na over Charleroi 400 jaar, wanneer er geen auto’s meer zijn. Prompt suggereerden ze een hoge, groene wandeling op de ring.

161015-charleroi-ring-002

Tenslotte: Als je naar Charleroi gaat, vergeet dan in Mont-sur-Marchienne het >fotomuseum niet. Al blijft het merkwaardig dat in een industriële en modernistische stad, het museum in een neogotisch klooster huist.

Wie industrie wil zien, kiest voor de route de Mons.

Je suis Charleroi.

100 jaar Canard Enchaîné ❧

161001-canetons

J’ai honte à le dire.
Ik heb de honderdste verjaardag van Le Canard Enchaîné gemist. Een speciaal exemplaar, met een facsimile van het eerste nummer.
Op 6 juli jongstleden, de verjaardag, en de week nadien, was ik in Canada — de Rotsbergen en Montréal —, en pas op 15 juli was ik terug. Toen lag de volgende Canard al in de rekken. Afspraak voor de bicentenaire, in 2116.
Er was een tijd dat ik de krantenman vroeg, een exemplaren voor mij opzij te leggen. Geen nummer wilde ik missen.
Die tijd is voorbij. Spijt voor mij. Ik wist dat de honderdste verjaardag er aan zat te komen. Dat het een onzekere datum was. Sommigen hadden de verjaardag al in september 2015 gevierd.
[Le Canard Enchaîné verscheen voor het eerst op 10 september 1915. Na vijf nummers stopte die ermee. Op 5 juli 1916 was er opnieuw een nummer 1, het begin van de huidige reeks. Hoe het komt dat er vandaag, ná de honderdste verjaardag, op de band toch honderdste jaargang staat — 100e année — is mij niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat Le Canard zich bij het nummeren vergist.]

Continue reading

« Older posts