smeekknop of pestknop Posthoflei Berchem

 

Dit gaat niet alleen over smeekknoppen (zie foto — ik vind het een prachtig woord, en neem het graag over), maar over allerlei (kleine) dingen waarmee de voetganger gepest of, in het beste geval, vergeten wordt:

  • slordig uitgevoerde werven (of werven die bij voorkeur op het voetpad, eerder dan elders worden uitgevoerd),
  • onvolledige signalisatie van werven,
  • herstellingen die niet worden uitgevoerd,
  • lastige boordstenen die voor voetgangers niet, en voor anderen wel worden weggewerkt; lees daaromtrent ook de vergeten voetganger (3) Belgian Solutions,
  • onleesbare straatnaamborden,
  • pissertjes (van luifels, balkons, etc.) op het trottoir,
  • gevaarlijke plassen…

Wordt zeker vervolgd.

Klik hier of klik op het plaatje hierboven.

Of lees hier hooi en strooi.