Een vijftiental foto’s van Lille.

En nog enkele, uit de oude stad.