Kris Peeters toch!
In augustus vroeg ik me nog af, wat hij zou gaan doen, toen zijn kansen om Vlaams of federaal Premier te worden, smolten als sneeuw voor de zon. Aan de slag bij RTL? “Les Grosses Têtes”?  Maar vandaag doet hij zowat àlle werk.
Terwijl Bart zit te morren op zijn schoon verdiep, en Charles met de glimlach eerste minister speelt, moet Kris op zijn eentje alle problemen van het land oplossen. Zowel de echte, als zij die door NV-A in het leven geroepen worden. Indexsprongen, sociaal overleg, consumentenzaken… Volgens doorgaans slechtingelichte bron overwoog zelfs de Antwerpse sp.a een beroep op hem te doen, om >een al lang sluimerend intern conflict te bemiddelen. Ze haakten pas af toen ze zagen dat Kris zichzelf nog het liefst als >bruggenbouwer ziet.

Onlangs moest Peeters met SABAM aan tafel. Niet meteen de gezelligste mensen. Voorzichtheidshalve had hij op zijn ministerie de radio uitgedraaid.
SABAM wil bloggers beboeten die een link naar Youtube plaatsen, maar zal het allicht ook daar niet bij laten. “Uplace?” vroeg de minister.
Hierbij het krantenartikel uit De Standaard van 17 april, over de blogster, met daarna twee verwante artikels, in vóórpublicatie nog wel, uit de kranten van 27 juni et 17 juli… aanstaande. De toekomst alsof je er was.