Jef Van Staeyen

Tag: Antwerpen (Pagina 1 van 14)

afbraak van het Beelpaviljoen in Antwerpen

De vorig jaar aangekondigde afbraakwerken zijn gestart.
Het door Stéphane Beel ontworpen paviljoen, dat in 1999 op de Wapper verrees om de toegang tot het Rubenshuis te organiseren, wordt verwijderd. Het is de spijtige consequentie van een niet altijd gelukkige keuze voor de vernieuwing en uitbreiding van het Rubenshuis, waarover ik drie jaar geleden berichtte: het Rubenshuis binnenstebuiten gedraaid.

AG Vespa, het stedelijk vastgoedbedrijf, dat vorig jaar het paviljoen — de constructie, niet de site waar het op stond — te koop had gesteld, meldt me dat het werd aangekocht door een vennootschap die het voor een private bestemming zal integreren in een nieuwbouwproject.

Stuivenberg, pro bono publico

Het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen werd in 1884 ingehuldigd — in 1885 in gebruik genomen — en in september 2023 definitief verlaten. Alle diensten en patiënten werden overgebracht naar het nieuwe Cadix-ziekenhuis aan het Kempisch dok, waarvan de bouw in 2016 was gestart. Op 1 maart zal de huidige eigenaar van Stuivenberg, het ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA), de sleutels overdragen aan de Stad.

Men kan gerust stellen dat er al meer dan tien jaar verlopen zijn sinds men wist dat de Stuivenberg-site verlaten zou worden — want aan het in 2016 gestarte bouwproces voor Cadix is ook een lang beslissings- en ontwerpproces vooraf gegaan. En misschien zijn ze ook verloren gegaan — want de Stad lijkt niet te weten wat met de sleutels te doen, al zijn ZNA en Stad niet echt vreemden voor elkaar.

Mede via de stedelijke AG Vespa zijn er de voorbije jaren studies uitgevoerd, ontwerpen opgemaakt en informatie-momenten georganiseerd. Maar nu het zover is… “start op 1 oktober 2024 een externe sitemanager. Die moet gedurende een periode van twee jaar de gebouwen en tuin (…) kwalitatief invullen en openstellen en beheren” (bron: Vespa), want voor de definitieve invulling “is minstens 130 miljoen euro investering van publieke en private middelen in de wijk” nodig, en is het “aan de nieuwe bestuursploeg om dat te verankeren in het nieuwe bestuursakkoord 2025-2030”, zei schepen Annick De Ridder op een info-vergadering op 15 januari 2024. Men moet eerst nog “het gebouw leren kennen, en een stedelijk en een commercieel programma bepalen” (*).Schepen Annick De Ridder verwijst graag naar het Groenkwartier, het voormalig Militair hospitaal, waar de eerste bewoners pas 18 jaar na de sleuteloverdracht zijn aangekomen, maar gaat voorbij aan het feit dat het stadsbestuur bij ZNA mee aan de knoppen zit. Stuivenberg, het gebouw en de site zijn nooit een onbekende voor haar geweest. Het Groenkwartier was overigens een totaal ander project: een bouwproject voor enkele honderden woningen op een besloten, op zichzelf gekeerde site, waar nauwelijks park te vinden is.

Het stadsbestuur is blijkbaar niet echt voorbereid op het vrijkomen van de site. Het heeft vorig jaar budgetten geschrapt, al gold in juni 2020 nog dat “als de site vrijkomt bijna aansluitend gestart kan worden met de nieuwe ontwikkeling” (collegebesluit juni 2020). De buurtbewoners, die leegstand en verwaarlozing vrezen, maken zich zorgen. Ze zijn niet bij de pakken blijven zitten, hebben onder de naam Omarm Stuivenberg een rist initiatieven genomen, en hebben eind januari in en omtrent het hospitaal een theatervoorstelling gegeven. Ze aarzelen niet het stadsbestuur het vuur aan de schenen te leggen, en beseffen dat dat in de huidige context hard nodig is.

Het Stuivenbergziekenhuis heeft 139 jaar bestaan. Het is een merkwaardig en boeiend gebouw. Ondanks talrijke verbouwingen is het revolutionaire negentiende eeuwse concept, dat een antwoord bood op de toenmalige gezondheids-uitdagingen, tot vandaag nog duidelijk te zien. In 1977, als architectuurstudent aan het NHIBS (Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw), maakte ik er een studie van. Ik onderzocht de ontstaansgeschiedenis, plaatste die in haar historische context (het Antwerpen van de negentiende eeuw en de gezondheidsuitdagingen van toen), bekeek de evolutie en de verbouwingen en identificeerde de kwaliteiten van de site en het gebouw, ook voor de buurt. Beide zijn afhankelijk van elkaar. De huidige Stuivenbergproblematiek lijkt mij de gelegenheid om die bijna vijftig jaar oude studie uit de kast te halen. Pro bono publico (tot nut van iedereen), zoals architect Frans Baeckelmans zijn wedstrijdontwerp in 1873 had genoemd.

Pro bono publico: het algemeen ziekenhuis Stuivenberg te Antwerpen

(aanvulling) MuHKA

Zeven jaar geleden, toen het MuHKA op zoek was naar een nieuwe plek — die heeft het nog niet —, suggereerde ik het museum naar Stuivenberg over te brengen: het MuHKA op Stuivenberg, en hoe! Waarbij — ik geef het toe — ik niet weet in hoeverre het MuHKA kan bijdragen aan de kwaliteit van de buurt, dan wel tot sociale verdringing (“gentrification”) zal leiden. Of veeleer: wat nodig is om die ontwikkeling in goede banen te leiden.

architecturale afasie

Antwerpen heeft een probleem met ingangen. Het stadhuis heeft geen ingang, in het KMSKA mag men binnen langs de kelder, in het vergrote Steen stoot men op drie ongewenste trapjes, in het Rubenshuis bouwt men een ingang langs de tuin achteraan, en in de Bourla is de plechtige inkom tot café omgetimmerd — niet meteen wat in die buurt nog ontbrak. Gelukkig maakt het Centraal station veel goed: niemand heeft er ooit naar de ingang gevraagd.
Sinds enkele weken heeft Antwerpen een prachtig nieuw ziekenhuis. In mei 2016 startte de bouw van het Cadix-ziekenhuis aan het Kempisch dok, 65.000 m2 groot. Op 18 september 2023 werd het in gebruik genomen. Niets in de architectuur zegt waar de ingang is. Het gebouw is, heel letterlijk, stom. Het lijdt aan afasie.
Architecturale afasie.

Een strandvlag zegt waar de inkom is.

N.B.: Het Cadix-ziekenhuis heeft meerdere ingangen — en een mooie binnenstraat, daar is niets mis mee — maar die zijn van hetzelfde allooi.

« Oudere berichten

© 2024 moskenes.be

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑