moskenes.be

Jef Van Staeyen

Tag: politiek en samenleving (pagina 1 van 36)

de Belgische impasse? — advies van een buitenlander

De Belgische politiek zit weer in een impasse. Daarom dit advies van een bevoorrechte buitenlander. Drie bedenkingen.

1.

Dit beeld (of een gelijkaardig beeld) heeft u sinds 26 mei al vaak gezien. Dit is de versie van De Standaard, waarbij J-M Dedecker gemakshalve bij N-VA wordt geteld. Er zitten twaalf fracties in het parlement. Ter herinnering: het Belgisch parlement behandelt Belgische bevoegdheden, daarvoor moet op Belgisch niveau een meerderheid worden gevormd.

Twee dingen vallen op, en het tweede is niet meer dan de pendant van het eerste.

  • je hebt véél partijen nodig om een meerderheid te vormen;
  • geen enkele partij is onmisbaar om een meerderheid te vormen.

Mathematisch bestaan er 4083 verschillende mogelijkheden om twee of meer van die twaalf fracties samen te brengen, waarvan er 2048 een Belgische meerderheid vormen. Politiek zijn die weliswaar niet allemaal even vanzelfsprekend, maar als de twee informateurs voor elke mogelijke oplossing-met-meerderheid één dag uittrekken om een vergadering te organiseren, hebben ze aan vijf jaar niet genoeg.
Niemand is onmisbaar.

2.

Opinie-onderzoeken zijn feilbaar, maar ze wijzen er wel op, met overtuigende cijfers, dat behalve een kleine minderheid niemand wakker ligt van Vlaamse onafhankelijkheid. De laatste grote Vlaamse betogingen dateren van de jaren zestig — inmiddels een halve eeuw geleden —, de Egmontbetogingen van de jaren zeventig waren slechts groot omdat ze over landwegels trokken — ik weet het, ik was er bij — en wie nu een betoging met Vlaamse vlaggen ziet, draait voorzichtig een zijstraat in. [Bij andere betogingen blijft men benieuwd of zelfs bewonderend kijken, en de Gay Pride in Antwerpen trekt tienduizenden toeschouwers.] VL- of leeuw-stickers op auto’s zijn zeldzaam geworden, en voor zangfeesten of ijzerbedevaarten zocht men een kleinere zaal of een andere dag. Geef die mannen met hun vlaggen een voetbalploeg.

3.

Wat wint Vlaanderen als Brussel overmorgen in Frankrijk ligt?
[Ter verduidelijking: Als Vlaanderen onafhankelijk wordt, worden Wallonië en Brussel dat ook. Die kunnen dan beslissen of ze (1) afzonderlijk onafhankelijk willen zijn, (2) samen onafhankelijk willen zijn, of (3) aansluiting vragen bij een ander land.]

Adam Smith ❧

In 1776 publiceerde de Schotse moraalfilosoof Adam Smith zijn studie An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, zowat de bijbel van het economisch liberalisme. Bijna 250 jaar na het verschijnen van het boek blijven de ideeën die Smith er in ontwikkelde de grondslag van het vrije-markt-denken dat het economische beleid van regeringen en instellingen wereldwijd beheerst, en van het economisch discours in universiteiten, bedrijven, adviesorganen, politieke partijen, kranten… en gesprekken tussen mensen zoals u en ik.
The Wealth of the Nations is daarmee een extreem voorbeeld — er zijn er andere, die kent u wel — hoe een boek letterlijk geschiedenis kan maken. Dat is: het menselijk handelen kan bepalen, individueel en collectief. De gedachten die Smith eigenhandig heeft gesmeed worden door velen vandaag als natuurwetten beschouwd, wat hem tot een van de invloedrijkste personen van het laatste millennium heeft gemaakt.

Voor het eerst is er een Nederlandse vertaling verschenen, De welvaart van landen, van de hand van Jabik Veenbaas, 1028 pagina’s. In >De Standaard der Letteren van 5 juli hoopt politiek filosoof Dirk Verhofstadt op een hernieuwde aandacht voor het vaak misbegrepen boek, dat ook vandaag brandend actueel blijft.

een regenvlaag kan prachtig zijn, vooral als je droog binnen zit

… dat vindt professor Gabriel Felbermayr ook. Daarom pleit hij voor een economische recessie, die “bedrijven wier zakenmodel niet meer werkt verplicht te stoppen” (De Standaard, 13 juli). “Een recessie zou net nu gezond zijn”, zegt de ‘topeconoom’.
Gabriel Felbermayr is sinds kort voorzitter van het Institut für Weltwirtschaft (IfW) in het Noord-Duitse Kiel. Hij bekleedt er een leerstoel Economie en Economisch beleid (Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik) aan de Christian Albrechts Universität. Het IfW wordt paritair door de federale en regionale overheden gefinancierd.

Zo gaat dat. Gabriel Felbermayer pleit ervoor dat bedrijfsleiders hun bedrijven tegen de klippen zien gaan, dat werknemers hun banen verliezen en spaarders hun geld. Dat mensen hun huizen moeten verlaten, huwelijken uiteenvallen en kinderen voortijdig hun studies staken. Slapeloze nachten en slepende ziekten. Dat vervallen bedrijfssites met overheidsgeld worden opgeruimd, geld dat ook nodig zal blijken voor een versterkt sociaal beleid (valt te hopen): huisvesting, vervangingsinkomens, herscholing, onderwijs, gezondheid… [Want armoede kost geld.] Onderwijl overschouwt de professor vanuit zijn Instituut wat er gebeurt, want hij zit uit de regen en storm. Zo’n recessie is prachtig om studies te schrijven; de openbare financiering moet ergens goed voor zijn.
Het kan geen toeval zijn dat mensen die voor onzekerheid pleiten, zo vaak zelf een hoge maatschappelijke en financiële bescherming genieten.

 

Lees over gelijkaardig gedrag — ik geef aanbevelingen voor anderen, maar vooral niet voor mezelf ‘Brusselse huichelaars’.

mijn lijden op school passend herdacht

Jullie weten niet half hoe zwaar ik geleden heb op school.
Van mijn zesde tot mijn veertiende ben ik naar Sint-Jan (Berchmans) in Merksem geweest. In Groenendaal, op enkele honderden meters van ons thuis. De voorbereidende, van het eerste tot de zevende — ik herinner me nog mijn ontzetting toen ik als negen- of tienjarige de termen voorbereidende en middelbare begreep — en de moderne humaniora, van de zesde tot de vierde. [Daarna trok ik voor het hoger middelbaar naar de wetenschappelijke A bij Sint-Eduardus. Meer over mijn slaagkansen lees je in deze oudere tekst.]
Groenendaal heeft een groot park, en een atletiekpiste, en daar kan gelopen worden — ik bedoel ge-rend — maar dat was niet de enige kwaal. Ook op de speelplaats liep het wel eens mis.

Dat onheil is nu lang voorbij. Maar blijkbaar was ik niet de enige die daar geleden heeft, want de school werd zowaar herdoopt. Geen Berchmans meer, en nauwelijks nog Sint-Jan. Het >Groenendaalcollege is nu de naam. Nu ja, ook Dexia werd na onheil herdoopt, of Le Crédit Lyonnais, de CVP, en straks Monsanto nog.
Toch wil het college een herinnering aan het lijden bewaren, het lijden van mij en van zoveel andere oudleerlingen, of misschien zelfs van vandaag. De school werd tot smartschool herdoopt.

 

 

Oudere berichten

© 2019 moskenes.be

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑