Jef Van Staeyen

Tag: publicaties (Pagina 1 van 3)

stadsvernieuwing in Antwerpen, 1982

1982, verkiezingsaffiches in Antwerpen voor stadsvernieuwing

 

Deze tekening, die ik in oktober 1982 maakte voor het tijdschriftje Berichten van de Architectenunie, vond ik per toeval terug. Ik denk me te herinneren dat ze behoorlijk realistisch was, zelfs overgenomen van een foto: de huizen, de straat, de reclamepanelen. Enkel de reclameboodschappen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1982 heb ik veranderd.
Maar misschien niet eens zoveel.

de Franse Nederlanden bestaan niet meer ❧

Het jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français verscheen in 2018 voor het laatst op papier. Drieënveertig nummers lang was het door Jozef Deleu in 1976 opgerichte tijdschrift een gedegen tweetalige publicatie van 250 pagina’s met bijdragen over Noord-Frankrijk en zijn verhouding tot Vlaanderen en Nederland. De vzw Ons Erfdeel, uitgever van het jaarboek, besliste de artikels over dat onderwerp vanaf april 2019 te publiceren op de websites >www.de-lage-landen.com en >www.les-plats-pays.com.
De redactie van Ons Erfdeel vroeg me een kort overzicht te geven van de evolutie die de Franse Nederlanden in die vier decennia hebben meegemaakt, en over de kijk van de Noord-Fransen op Vlaanderen (en bij uitbreiding het Nederlandse taalgebied), en omgekeerd.

HIER VIND JE een pdf van de tekst die ik voor Ons Erfdeel schreef en die werd opgenomen in het eerste nummer van 2019 (februari).

In akkoord met de redactie van Ons Erfdeel publiceer ik deze tekst ook op mijn website. Ik maak daarbij graag nog wat publiciteit voor de talrijke andere bijdragen in datzelfde nummer. Dit is een volledige inhoudsopgave van het nummer. En dit is een >link naar de blog van Ons Erfdeel.

* * *

Naschrift

Het bezoek van “de late jaren zestig, vroege jaren zeventig”, zoals ik in de tekst voor Ons Erfdeel schreef, geschiedde wellicht in 1973, vond ik aan de hand van deze foto die mijn vader toen maakte, met de Rijselse Grote Markt en de Oude Beurs.

niet alle huizen staan op de markt

Een groot en ambitieus woononderzoek in Vlaanderen heeft blijkbaar een scheve bril. Wat woonmarkt genoemd wordt, is geen markt. Wat de woonvraag is, wordt over het hoofd gezien. En voor een deel van het aanbod, de private huurmarkt, is men blind.

Een lezersbijdrage aan de redactie van “Ruimte en Maatschappij”, in antwoord op de bespreking, in dat tijdschrift, van het grote woononderzoek, door zijn auteurs.
(De lezersbijdrage van februari 2016 werd in het septembernummer als Blikopener gepubliceerd.)

 

Wie meer wil weten over het tijdschrift “Ruimte en Maatschappij” kan ook hier terecht, bij >een korte tekst die ik in oktober 2009 schreef voor de blog van Ons Erfdeel.

« Oudere berichten

© 2020 moskenes.be

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑