Lange tijd speelde ik met de idee een website op te zetten.
Dat blééf een idee. Tot een vriend me het beslissende duwtje gaf.
Vandaag, bijna tien jaar na de start, staan er meer dan zevenhonderd berichten op moskenes.be . Heel divers. “Oud” materiaal, en verse dingen. Foto’s, tekeningen en teksten. Verhalen en korte essays. Informatie en opinies.

Ik wens u mooie ontdekkingen.
En een beetje van het plezier dat ik beleefd heb aan het maken van de site, en aan het schrijven, tekenen en fotograferen.

Lees verder:
1. Hoe gaat u van Frans naar Nederlands en terug?
2. Wat staat er op deze site?
3. Kwaliteitsbewaking
4. Mag u overnemen wat u op deze site vindt?
5. Contact

 

*   *   *

1. Van Frans naar Nederlands en terug ❧

Deze site bestaat in het Frans en in het Nederlands, maar slechts een deeltje van de inhoud is in beide talen beschikbaar.  Dat begrijpt u wel.
De berichten met dit tekentje ❧ bestaan in de twee talen.  Om op de eenvoudigste manier de andere taal te vinden, plaatst u zich best eerst op het bericht zelf, en niet op de pagina waar het bericht op staat.  Klik daarom eerst op de titel, en pas nadien op het vlaggetje in de menubalk.

2. Wat staat er op deze site?

Omdat er nu al honderden berichten op de web-site staan, heb ik in september 2023 de presentatie ingrijpend gewijzigd. De bedoeling is dat u als lezer makkelijk, en “in één keer”, op één pagina, enkele tientallen aan elkaar verwante berichten kan overzien, en ze met een eenvoudige klik kan bereiken.
De belangrijkste van die hoofdstukken (essays, foto’s, grafiek, verhalen) staan naast elkaar op het menu aangeduid, samen met dit welkom, met de bloemlezing en met recent, een omgekeerde chronologie waar in feite alles staat.
De bloemlezing, die ook de eenvoudigste toegang tot de website is, bevat een heel diverse selectie van recente en oude berichten die ik graag in de kijker zet. Uiteraard gaat deze selectie vaak evolueren. U vindt er ook de toegang tot meer thematische hoofdstukken, omtrent trams, voetgangers, reizen, boeken, taal, kunst, architectuur en stedenbouw, politiek en samenleving, Antwerpen en covid. Een reeks die allicht nog wordt aangevuld; het gaat om thema’s die op deze site prominent aanwezig zijn. Sommige berichten worden in meerdere hoofdstukken vermeld.
Linksonder elke pagina staat een lijstje met tags, waarmee u alle eraan gelinkte berichten vindt. Dit lijstje zal zeker nog evolueren.
Ook de zoek-functie in de menubalk kan handig zijn, voor om het even welk woord.  Let wel, ze werkt alleen voor de berichten zelf, en niet voor de bijlagen, en beperkt zich tot de gekozen taal (Nederlands vs Frans).
De rest wijst zich zelf uit.

3. Kwaliteitsbewaking

Voor deze site stelde ik me volgende kwaliteitsdoelstellingen.

  • de globale kwaliteit van de site. Daarvoor deed ik een beroep op >Desina Design (voor het advies, het ontwerp en de uitvoering), op >Combell (voor de hosting) en op >Tom Broucke (voor technisch advies en voor de uitvoering van aanpassingen aan het grafisch ontwerp).
  • inhoudelijke kwaliteit. Daarbij moet rekening gehouden met context en stijlkenmerken (een pamflet is geen mededeling).
  • redactionele en (foto)grafische kwaliteit.
  • respect voor de privacy en voor de rechten van derden. In het openbaar toegankelijke deel van de site wil ik slechts elementen plaatsen die daarvoor geschikt zijn, en die noch de privacy, noch de auteursrechten van derden schaden. (Maar er bestaat wel een fair citaatrecht.)

Mocht u op deze site toch elementen vinden die niet aan de gestelde kwaliteitsdoelstellingen beantwoorden, dan mag u dat melden op onderstaand e-adres, graag met vermelding van uw adresgegevens. Zonodig kan ik contact met u opnemen.

4. Mag u overnemen wat u op deze site vindt?

Om te weten of u de inhoud van deze site (teksten, foto’s, tekeningen) mag kopiëren, moet u rekening houden met volgende elementen.

  • Mijn auteursrecht: Als algemene regel geldt, dat u, op twee uitzonderingen na, en onder één voorwaarde, de inhoud waarvan ik de auteur ben, mag kopiëren en gebruiken. De twee uitzonderingen betreffen alle communicaties met een commercieel of een politiek doel, waarvoor u me een specifieke, expliciete en geschreven toelating moet vragen. De voorwaarde is enkel dat ik het ten zeerste op prijs zal stellen dat u de bron duidelijk vermeldt: Jef Van Staeyen, moskenes.be.
    U mag dit zien als een soort >copyleft.
    [Toch zijn er — heel zeldzame — uitzonderingen, waarvoor ik een copyright © heb voorzien.]
  • De rechten van derden, van welke aard ook: net zoals ik dat voor deze site doe, zal u zelf, en onder uw eigen verantwoordelijkheid, moeten bepalen wat wel en wat niet mogelijk is.

5. Contact

Jef Van Staeyen
info — apenstaart — moskenes — punt — be

 

Ik wens u aangename ontdekkingen.