Lange tijd speelde ik met de idee een website op te zetten.
Dat blééf een idee. Tot een vriend me het beslissende duwtje gaf.
Vandaag, bijna vijf jaar na de start, staan er een vierhonderdtal berichten op moskenes.be . Heel divers. “Oud” materiaal, en verse dingen. Foto’s en teksten. Verhalen en korte essays. Informatie en opinies.

Ik wens je mooie ontdekkingen.
En een beetje van het plezier dat ik beleefd heb aan het maken van de site, en aan het schrijven, tekenen en fotograferen.

Lees verder:
1. Hoe ga je van Frans naar Nederlands en terug? 
2. Wat staat er op deze site?
3. Kwaliteitsbewaking
4. Mag je overnemen wat je op deze site vindt?
5. Contact

 

*   *   *

1. Van Frans naar Nederlands en terug ❧

Deze site bestaat in het Frans en in het Nederlands, maar slechts een deeltje van de inhoud is in beide talen leverbaar.  Dat begrijp je wel.
De berichten met dit tekentje ❧ bestaan in de twee talen.  Om op de eenvoudigste manier de andere taal te vinden, plaats je je best eerst op het bericht zelf, en niet op de pagina waar het bericht op staat.  Klik daarom eerst op de titel, en pas nadien op het vlaggetje aan de rechterkant.

2. Wat staat er op deze site?

De inhoud van deze site zie je onder de vorm van pagina’s, maar is geordend in berichten, categorieën en “tags” (of sleutelwoorden).
De berichten zijn de bouwstenen van de site. Zo’n bericht kan bestaan uit een titel, een tekst, foto’s en/of tekeningen, met eventueel ook linken naar bijlagen (die je kan downloaden), en naar andere sites (die je kan bezoeken, en die met een >pijltje staan aangeduid).
Elk bericht behoort tot één of meerdere categorieën, en draagt één of meerdere tags.
Momenteel zijn er volgende categorieën, die overeenstemmen met de hoofdstukken die je in de grijze strook (het menu) ziet:

 • blog — bijna alle berichten van het lopende jaar.
 • essays en aanverwante (zoals spreekbeurten, cursussen, bijdragen aan tijdschriften, of een zeldzame redevoering). ‘Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een wetenschappelijk, cultureel of filosofisch onderwerp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen. Het is afgeleid van het Franse woord ‘essai’, wat zoiets betekent als probeersel of proeve.’ (wikipedia).
 • fotografie.
 • grafisch werk (waarbij ook foto-grafiek).
 • verhalen (kort, heelkort, of wat langer) en aanverwante (zoals een zeldzaam gedicht). Er staan ook enkele hybride teksten bij.
  Let wel, er zijn nogal wat (vooral korte) berichten die noch essayistisch, noch verhalend zijn (en evenmin foto’s of grafiek bevatten). Die vind je enkel onder blog en onder hun jaartal.
 • een besloten deel — berichten die uitsluitend bestemd zijn voor een zeer beperkte groep genodigden, vrienden en familie. Die krijgen daarvoor een wachtwoord. Wie zich daar ten onrechte bevindt, de inhoud leest of hem op welke wijze ook overneemt is een inbreker.
 • en, voor bijna alle documenten (behalve sommige fotoreportages, en enkele langlopende rubrieken), het jaar waarin ze oorspronkelijk gemaakt zijn. Deze jaartallen vind je onderaan de rechterkolom.

Om álle berichten te lezen (in omgekeerde chronologische volgorde) keer je gewoon terug naar moskenes.be.

Linksonder staat nog het lijstje met tags, waarmee je alle eraan gelinkte berichten vindt. Dit lijstje zal zeker nog evolueren.
Ook de zoek-functie in de rechterkolom kan handig zijn, voor om het even welk woord.  Let wel, ze werkt alleen voor de berichten zelf, en niet voor de bijlagen.
De rest wijzigt zich zelf uit.

3. Kwaliteitsbewaking

Voor deze site stelde ik me volgende kwaliteitsdoelstellingen.

 • de globale kwaliteit van de site. Daarvoor deed ik een beroep op >Desina Design (voor het advies, het ontwerp en de uitvoering), op >Combell (voor de hosting) en op >Tom Broucke (voor technisch advies en voor de uitvoering van enkele aanpassingen aan het grafisch ontwerp).
 • inhoudelijke kwaliteit. Daarbij moet rekening gehouden met context en stijlkenmerken (een pamflet is geen mededeling).
 • redactionele en (foto)grafische kwaliteit.
 • respect voor de privacy en voor de rechten van derden. In het openbaar toegankelijke deel van de site wil ik slechts elementen plaatsen die daarvoor geschikt zijn, en die noch de privacy, noch de auteursrechten van derden schaden. (Maar er bestaat wel een fair citaatrecht.)

Mocht je op deze site toch elementen vinden die niet aan de gestelde kwaliteitsdoelstellingen beantwoorden, dan mag je dat melden op onderstaand e-adres, graag met vermelding van je adresgegevens. Zonodig kan ik contact met je opnemen.

4. Mag je overnemen wat je op deze site vindt?

Om te weten of je de inhoud van deze site (teksten, foto’s, tekeningen) mag kopiëren, moet je rekening houden met volgende elementen.

 • Mijn auteursrecht: Als algemene regel geldt, dat je, op twee uitzonderingen na, en onder één voorwaarde, de inhoud waarvan ik de auteur ben, mag kopiëren en gebruiken. De twee uitzonderingen betreffen alle communicaties met een commercieel of een politiek doel, waarvoor je me een specifieke, expliciete en geschreven toelating moet vragen. De voorwaarde is enkel dat ik het ten zeerste op prijs zal stellen dat je de bron duidelijk vermeldt: Jef Van Staeyen, moskenes.be.
  Je mag dit zien als een soort >copyleft.
  [Toch zijn er — heel zeldzame — uitzonderingen, waarvoor ik een copyright © heb voorzien.]
 • De rechten van derden, van welke aard ook: net zoals ik dat voor deze site doe, zal je zelf, en onder je eigen verantwoordelijkheid, moeten bepalen wat wel en wat niet mogelijk is.
 • Voor de inhoud van besloten pagina’s gelden uiteraard bijzondere beperkingen. Ik vraag je bijzonder waakzaam te zijn als je de inhoud van de besloten ruimte die elke privé-pagina is, naar een andere besloten ruimte of naar de openbare ruimte overbrengt.

 

5. Contact

Jef Van Staeyen
info — apenstaart — moskenes — punt — be

 

Ik wens je aangename ontdekkingen.