Tot de verhalen horen ook anekdotes en belevenissen, en enkele zeldzame gedichten.
De meeste verhalen zijn kort, tot zelfs zeer kort.