Dit is het “welkom” van 16 augustus 2014 tot 31 december 2015

Ik weet nog niet wat het wordt.
Al enige tijd speel ik met de idee een website op te zetten.
Maar zo’n site is… als een auto.  Of een fiets.  Een boot.  Een paar schoenen.
Je droomt van zo’n ding, zonder enig idee waar hij je brengen zal.  Dat zie je later wel.
Beetje bij beetje ga ik materiaal aandragen.  Foto’s en teksten.
“Oud” materiaal, en verse dingen.
Vandaag is er nog weinig te lezen of te zien.  Morgen misschien wel.

Lees verder:
1. Hoe ga je van Frans naar Nederlands en terug? 
2. Wat staat er op deze site?
3. Kwaliteitsbewaking
4. Mag je overnemen wat je op deze site vindt?
5. Contact

*   *   *

1. Van Frans naar Nederlands en terug ❧

Deze site bestaat in het Frans en in het Nederlands, maar slechts een deeltje van de inhoud is in beide talen leverbaar.  Dat begrijp je wel.
De berichten met dit tekentje ❧ bestaan in de twee talen.  Om op de eenvoudigste manier de andere taal te vinden, plaats je je best eerst op het bericht zelf, en niet op de pagina waar het bericht op staat.  Klik daarom eerst op de titel, en pas nadien op het vlaggetje aan de rechterkant.

2. Wat staat er op deze site?

De inhoud van deze site zie je onder de vorm van pagina’s, maar is geordend in hoofdstukkenberichtencategorieën en “tags” (of sleutelwoorden).
De berichten zijn de bouwstenen van de site. Zo’n bericht kan bestaan uit een titel, een tekst, foto’s en/of tekeningen, met eventueel ook linken naar bijlagen (die je kan downloaden), en naar andere sites (die je kan bezoeken, en die met een >pijltje staan aangeduid).
Elk bericht behoort tot één of meerdere categorieën, en draagt één of meerdere tags.
Momenteel zijn er volgende categorieën, die overeenstemmen met de hoofdstukken die je in de zwarte strook ziet:

 • blog — bijna alle berichten uit 2016.
 • familie & vrienden — berichten die uitsluitend bestemd zijn voor een beperkte groep genodigden. Die krijgen daarvoor een wachtwoord. Naast die berichten zien ze dan de letter [L].
 • en, voor bijna alle documenten (behalve de fotoreportages, en enkele langlopende rubrieken), het jaar waarin ze oorspronkelijk gemaakt zijn. Al deze jaartallen staan gerangschikt onder het hoofdstuk archief.

De categorieën vind je ook makkelijk terug in de rechterkolom.
Het hoofdstuk De Lofoten? heeft — voorlopig althans — een veel beperktere inhoud.
De Franse versie van de site heeft ook een klein hoofdstuk voor studenten: les étudiants.

In dit eigenste home-hoofdstuk vind je bovendien alle berichten, in omgekeerde volgorde van publicatie op de site chronologisch geschikt — van jong naar oud. Ook de kalender, in de rechterkolom, kan bij het zoeken helpen.
Er zijn dus twee verschillende chronologieën: de chronologie van de realisatie, die het archief vermeldt, en de chronologie van publicatie op deze site, die je elders vindt.

Linksonder staat nog het lijstje met tags, waarmee je alle eraan gelinkte berichten vindt. Dit lijstje zal zeker nog evolueren.
Ook de zoek-functie in de rechterkolom kan handig zijn, voor om het even welk woord.  Let wel, ze werkt alleen voor de berichten zelf, en niet voor de bijlagen.

3. Kwaliteitsbewaking

Voor deze site stelde ik me volgende kwaliteitsdoelstellingen.

 • de globale kwaliteit van de site. Daarvoor deed ik een beroep op >Desina Design (voor het advies, het ontwerp en de uitvoering) en op >Combell (voor de hosting).
 • inhoudelijke kwaliteit. Daarbij moet rekening gehouden met context en stijlkenmerken (een pamflet is geen mededeling).
 • redactionele en (foto)grafische kwaliteit.
 • respect voor de privacy en voor de rechten van derden. In het openbaar toegankelijke deel van de site wil ik slechts elementen plaatsen die daarvoor geschikt zijn, en die noch de privacy, noch de auteursrechten van derden schaden. (Maar er bestaat wel een fair citaatrecht.)

Mocht je op deze site toch elementen vinden die niet aan de gestelde kwaliteitsdoelstellingen beantwoorden, dan mag je dat melden op onderstaand e-adres, graag met vermelding van je adresgegevens. Zonodig kan ik contact met je opnemen.

4. Mag je overnemen wat je op deze site vindt?

Om te weten of je de inhoud van deze site (teksten, foto’s, tekeningen) mag copiëren, moet je rekening houden met volgende elementen.

 • Mijn auteursrecht: op twee uitzonderingen na, en onder één voorwaarde, mag je de inhoud waarvan ik de auteur ben copiëren en gebruiken. De twee uitzonderingen betreffen alle communicaties met een commercieel of een politiek doel, waarvoor je me een specifieke, expliciete en geschreven toelating moet vragen. De voorwaarde is enkel dat ik het ten zeerste op prijs zal stellen dat je de bron duidelijk vermeldt: Jef Van Staeyen, moskenes.be.
  Je mag dit zien als een soort >copyleft.
 • De rechten van derden, van welke aard ook: net zoals ik dat voor deze site doe, zal je zelf, en onder je eigen verantwoordelijkheid, moeten bepalen wat wel en wat niet mogelijk is.
 • Voor de inhoud van privé-pagina’s [L] gelden uiteraard bijzondere beperkingen. Ik vraag je bijzonder waakzaam te zijn als je de inhoud van de besloten ruimte die elke privé-pagina is, naar een andere besloten ruimte of naar de openbare ruimte overbrengt.

 

5. Contact

Jef Van Staeyen
info — apenstaart — moskenes — punt — be