Asterix_chez_les_Belges.001

Aan de Universiteit Gent, waar ik in 1994 en 1995 de opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke ordening volgde — als veruit de oudste student van de klas, want ik was al jaren actief in het vak —, maakte ik, onder begeleiding van professor Georges Allaert, een eindwerk over >”De invloed van de rijksgrens op locale planningsprocessen” (met een jammerlijke spelfout in de titel, want de Nederlandse spellingshervorming van 1994 had me op glad ijs gezet).

Op basis van die studie, die ik ook in het Frans vertaalde >”L’impact de la frontière nationale sur les processus de planification locale” realiseerde ik bijdragen voor

  • de Planologische Diskussiedagen in Antwerpen in 1997, nu beter bekend als >Plandagen,
  • het tijdschrift Planologisch Nieuws (1998) van de Vlaamse vereniging voor ruimte en planning >VRP.

De tekst “De invloed van grenzen op lokale planningsprocessen”  is een licht gecorrigeerde versie van mijn bijdrage aan de Planologische Diskussiedagen.

En “Ruimte, grenzen en planning” is een licht gecorrigeerde versie van mijn artikel in Planologisch Nieuws.

Beide teksten leggen enigszins verschillende accenten voor een overigens gelijklopende inhoud.