Pleidooi voor een universeel onvoorwaardelijk basisinkomen

De voorbije jaren zijn meerdere voorstellen geformuleerd en initiatieven gelanceerd voor het instellen van een universeel (dat is: voor iedereen geldend) onvoorwaardelijk basisinkomen.  Het belangrijkste recente initiatief was >het Europees Burgerinitiatief uit 2013, dat op één jaar tijd 285.000 handtekeningen verzamelde.  Zo’n basisinkomen houdt in dat elke mens, van zijn geboorte tot zijn dood, een inkomen krijgt betaald, zonder dat daar enige voorwaarde aan verbonden is.

De argumentatie is vaak economisch, praktisch en/of sociaal. Hier wil ik een bijkomende argumentatie opbouwen: een universeel onvoorwaardelijk basisinkomen is eerlijk en billijk. Het is niet meer dan recht.

 

[21 maart 2015]  Robert — een trouwe lezer — reageerde op mijn tekst. Zijn reactie lees je hier.  Hij stelt voor een onderscheid te maken tussen (enerzijds) een basisinkomen als efficiënt alternatief voor bestaande herverdelings-mechanismen (zoals Roland Duchâtelet in 1997, en onlangs opnieuw, stelde), en (anderzijds) de nood aan een grote(re) wereldsolidarititeit.  “Is de aarde van iedereen, of is ze van niemand?” lees ik ook in zijn tekst.  Is er een universeel recht, of gaat het om een universele plicht?