Het is hoog tijd dat er gedegen onderzoek wordt uitgevoerd naar de perfecte samenstelling van het parlement.  Doel moet zijn een reeks onweerlegbare criteria op te stellen waaraan de volksvertegenwoordiging in de toekomst moet voldoen.
Dit korte luisterspel toont hoe het kan.