111113-Vlaamse_Rand

Vlaamse politici zitten wel vaker met de Rand in de knoop.
Wat is hun beeld, hun project voor de periferie van een grootstedelijk gebied?