In het Vlaams-Nederlands tijdschrift voor ruimtelijke vraagstukken Ruimte & Maatschappij (december 2013; jaargang 5, nummer 2) publiceerde de kersverse hoogleraar Luuk Boelens (Universiteit Gent, faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke planning), zijn maidenspeech: “De ontspannen versus de jachtige metropool, Pleidooi voor een horizontale planning”Een goed idee, zo’n oratie — nog te zelden in Vlaanderen. Niet minder dan zes vakgenoten schreven in hetzelfde decembernummer hun deskundige reacties daarop, en Boelens een wederwoord.

Voor mij was dat allemaal nog niet genoeg. Twee nummers later (juni 2014; jaargang 5, nummer 4) bracht Ruimte & Maatschappij een korte ingezonden reactie van me.