Dit  “entreprendre en Flandre” is een vervolgje op het eerdere “Lions en Frandre”.