Ik kan mijn oude moeder nooit genoeg dankbaar zijn, dat ze mij twee bezwarende rapporten bijna vijftig jaar verborgen hield. Een halve eeuw bleef ik in kinderlijke onwetendheid.
Maar ook voor haar immense moederliefde werd die last uiteindelijk veel te zwaar. Enkele weken geleden overhandigde ze me twee documenten van de Dienst voor voorlichting bij studie- en beroepsoriëntering. In de wandelgangen ook PMS genoemd.
Liever dan ze voor mij te houden, ouwt ik ze meteen.