Exact 20 jaar en 58 dagen heeft hij dienst gedaan, meer dan 21 jaar stond hij te verkommeren, vandaag wordt hij eindelijk afgebroken, de grenspost voor internationaal en grensoverschrijdend verkeer tussen België en Frankrijk, in Rekkem op de autoweg E17 (vroeger nog E3).
Op 18 april 2014 was er een kleine plechtigheid, en de onthulling van een tijdelijk monument van multimedia-kunstenaar Thierry Verbeke.  Ook “300 jaar Vrede van Utrecht” werd nog eens herdacht.

Eenendertig jaar geleden, op 23 april 1983, stond ik zelf met mijn meubelen en huisgerief aan die grens.  Jaren later werkte ik met vrienden en collega’s aan projecten om de grenspost en zijn hele omgeving mens- en omgevingsvriendelijk heraan te leggen.  Die werden uiteindelijk niet uitgevoerd.

>De Eurometropool, die het evenementje organiseerde, vroeg ook mij om een korte spreekbeurt.  De tweetalige tekst vind je hier.