De democratie staat onder druk (of op de helling?) schreef ik jullie op 21 juli 2008.
Ze is geen verworvenheid, en moet voortdurend verdedigd, en vaak ook herdacht, heruitgevonden worden.

Vandaag staat in het bijzonder de rechtstaat onder druk.
Wanneer de uitvoerende macht de beslissingen van de rechterlijke macht naast zich neerlegt, en zich in juridische kronkelpaden verliest — en daarmee ook het land en de mensen verliest.  Met als enig doel procedures te bemoeilijken en te vertragen, zoniet te verhinderen. En dus vooral rechtsonzekerheid creëert.

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve vereenvoudiging, heeft een merkwaardige kijk op zijn job.