Er gaat geen dag voorbij of de kranten schrijven over auto’s. Over het verkeer. Over files. De files van de dag, en de structurele file-tendens. Het fenomeen wordt weldra belangrijker gespreksstof dan het weer — of is het dat al?

Drie zomerse artikels vormden de verre aanleiding tot deze tekst.