Gecoro-interview

Een slimme Vlaamse regering — of een Vlaamse regering met slimme adviseurs — besliste in 1999 op elk beleidsniveau adviesraden voor ruimtelijke ordening op te richten: de gemeentelijke Gecoro’s, de provinciale Procoro’s, en de gewestelijke Vlacoro. Daarmee creëerde ze kansen om de besluitvorming inzake ruimtelijke vraagstukken open te trekken, een besluitvorming die de neiging kon hebben zich te beperken tot eigengereide en/of arrangerende burgemeesters, onderhorige ambtenaren en al dan niet machtige privébelangen (idem dito mutatis mutandis op provinciaal en gewestelijk vlak).

Omtrent Gecoro’s, participatie en deskundigheid is een essay dat ik in november 2015 schreef voor het tijdschrift Ruimte & Maatschappij 7 (3).

Meer informatie over het tijdschrift Ruimte & Maatschappij vind je >hier.

 

* * *

aanvulling (27 november 2017)

>”Antwerpse bouwcommissie: De schepen luistert niet naar ons” (De Morgen, 27 november)

Het artikel in De Morgen (dat door de internet-redactie van de krant van een onjuiste foto is voorzien: de schepen en de bouwmeester) illustreert perfect de problemen die ik in mijn tekst over Gecoro’s (gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening) in november 2015 beschreef:

  • Er is discussie over het feit of een Gecoro-lid de belangenvereniging moet vertegenwoordigen die hem heeft voorgedragen. Met andere woorden: moet hij zijn oordeel aftoetsen bij de belangengroep, en engageert dat oordeel vervolgens ook de belangengroep?
  • De Gecoro heeft problemen met de tweedeling tussen gunstige en ongunstige adviezen.
  • De Gecoro krijgt kritiek omdat ze haar advies bekend heeft gemaakt.
  • En de voorzitter zit ongemakkelijk, tussen zijn Gecoro en het stadsbestuur.

Mijn voorstel:

  • Gecoro-leden (ook zij die door belangengroepen zijn voorgedragen) handelen als (ervarings)deskundigen. Ze moeten hun oordeel niet aftoetsen bij de belangengroep. Zowel de belangengroep als de deskundige behoudt zijn standpuntelijke vrijheid.
  • Vermijdt de tweedeling tussen gunstige en ongunstige adviezen (en vooral: vermijdt stemming over adviezen).
  • Kom naar buiten met je advies, laat het iedereen weten. Het geargumenteerde advies van de Gecoro is een bijdrage aan het beslissingsproces dat beleid en burger aangaat.
  • En misschien is die openheid en die klaarheid over de verwachtingen ook voor de voorzitter wat comfortabeler.