“Conflictvrije kruispunten worden de norm”, schrijft De Standaard op 10 juli.
De keuze van de Vlaamse regering om kruispunten voortaan conflictvrij aan te leggen, zodat “actieve weggebruikers nooit gelijktijdig groen hebben met afslaand autoverkeer”, bovendien in het kader van een actieplan met 37 aandachtspunten voor verkeersveiligheid, is uiteraard goed nieuws.

Toch horen daar twee bedenkingen bij.
Ten eerste leidt een conflictvrije aanleg, omwille van de kortere groene golf en het schrappen van by-passes voor auto’s, vaak tot een verhoging van het aantal rijstroken. En dus tot langere oversteektijden, wat vooral voor voetgangers bijzonder stresserend is. De keuze voor minder auto’s op de wegen wordt nog te weinig gemaakt.

Ten tweede zitten er in die kruispunten een rist onopgeloste conflictsites tussen voetgangers en fietsers, die omwille van de toenemende snelheid en kracht, volume en gewicht van de fietsen, en omwille van de gevaarlijke hoeken die aan talrijke bak- en cargofietsen zitten, alleen maar gevaarlijker worden. Sites waar de facto het recht van de sterkste geldt.

In plaats van conflictvrij zou de term conflictarm correcter zijn.