Dit is niet mijn enige tekst over de plaats van de tram in de stad.
Aanleiding was — ik zei het elders reeds — de in Gent ontstane et enigszins naar Antwerpen overgewaaide discussie over tramsporen. Die sommigen liever zien verdwijnen.

Ik schreef: