hinkstap-borsbeeksebrug

In drie bewegingen naar het kruispunt, driemaal over het fietspad — met fietsers in de rug — al had één keer kunnen volstaan, het lijkt wel een hink-stap-sprong.
Of wat er gebeurt als je fietspaden aanlegt zonder aan voetgangers te denken.