Bart De Clerck en Joost Houtman schreven “De rest is parking. Waarom de Antwerpenaren zo Antwerps zijn” en uitgever Vrijdag gaf het uit. Mijn peetzoon dacht aan mijn herinburgeringstraject, en schonk het me voor mijnen nieuwjaar.
Dit is wat en hoe ik het las.