>’EU-lidstaten mogen holebimannen verbieden om bloed te geven’, schrijft De Standaard op 29 april. Ik ga voorbij aan het merkwaardige woord ‘holebiman’, dat lexicale onzin is, en beperk me tot de inhoud van het stuk. De titel in De Morgen was alleszins correcter: >Europees Hof: “Verbod bloeddonatie homo’s kan gerechtvaardigd zijn”.
Het toeval wil — maar is het toeval, gezien de actualiteit? — dat ik op 6 april, op de franstalige kant van deze website, een lange commentaar wijdde aan deze vraag: Le don du sang, un droit? Aanleiding waren toen enkele artikels in de Franse pers, en een wetsvoorstel in de Franse Assemblée.

Ik denk dat bloed geven, voor wie dan ook, bezwaarlijk als een recht kan beschouwd worden. Bloed krijgen wel. En dat er bijgevolg van discriminatie geen sprake kan zijn. Verder gaand dan dat ene debat, denk ik ook dat we, voor allerlei soorten discriminatie, van gisteren of vandaag, op zoek moeten gaan naar andere vormen van zowel reële als symbolische aanpak, politiek en maatschappelijk, dan de actuele neiging wetten te schrijven.