In onze buurt hebben we sorteerstraatjes. Ingegraven afvalcontainers waarin de buren met een kaart (of zonder: voor flessen) tegen een kleine betaling hun huisvuil kunnen deponeren. Er zijn containers voor GFT (groenten, fruit en tuinafval), PMD (plastic, metaal en drankkartons), papier en karton, hol glas, en restafval. Voor PMD en restafval moet je betalen met je kaart, die ook (gratis dan) de GFT en papier-containers opent. Naargelang het seizoen komt er ook, van tijd tot tijd, een wagen voor tuinafval.

Ik vind dat goed, en ben blij dat het systeem ook hier werd aangebracht, nog net voor het “uitrollen” werd stopgezet. Om een evaluatie te maken, en oplossingen te zoeken voor een aantal problemen, zoals sluikstorten náást de containers. [Andere bewoners, sommige buren, zijn niet zo content. En ik kan me voorstellen dat het voor wie naast de containers woont, of voor arbeiders, niet altijd een pretje is.]

De stad wordt overigens met nog andere vuilproblemen geconfronteerd: banaal maar overvloedig straatvuil (ook in de parken), tot zelfs het achterlaten van een halve huisraad op het trottoir.

Om dat allemaal te voorkomen wil Antwerpen zowel vaker en harder straffen — waarbij het wel een probleem is dat een overigens terechte geldboete niet iedereen even hard treft —, als sensibiliseren. Voor dat laatste is ze begonnen de properheid van de straten, of anderzijds het wangedrag van de bewoners (en bezoekers!) te evalueren, in codes groen (“proper”), oranje (“kan beter”) en rood (“te vuil”). Ze heeft die kleuren op allerlei openbare vuilnisbakken aangebracht… en op de sorteerstraatjes. Prachtig werk, overigens, ik sta in bewondering voor de deskundige wijze waarop ze dat kleurig plastic op de gebogen metalen oppervlakken hebben aangebracht. [Ik heb het niet gezien, maar ik zou veronderstellen dat het in werkplaatsen is gebeurd, en de “koetswerken” van de sorteerstraatjes niet beplakt, maar vervangen werden.]

Aan het ene uiteinde van mijn straat, over de Gitschotellei, staan drie containers, voor glas, GFT en restafval. Die werden rood gekleurd. Aan het andere uiteinde, aan een pleintje, staan er vier, voor papier, GFT, PMD en restafval. Die kregen een oranje kleurtje. En inderdaad, náást die eerste staat vaker afval dan náást die tweede. Toch vraag ik me af of die kleuren, als sensibilisering, doeltreffend zijn. Zou jij, behalve voor de flinke boete, een inspanning doen, als er voor de ogen van iedereen staat aangeduid dat het een vuile buurt is? Ik vrees dat die kleuren averechts werken. En het sluikstorten uiteindelijk bevorderen.

 

Terloops, die grote container voor kernafval in Borssele, van het artikel hiervoor, “Lubach en kernenergie”, is ook oranje. Kan beter.