deulemont

Sinds 1 januari 2016 bestaat Nord-Pas-de-Calais niet meer (Alsace evenmin, of Auvergne, Poitou-Charentes…). Franse regio’s werden tot grotere gehelen samengevoegd. Poitou-Charentes met Limousin en Aquitaine, Alsace met Lorraine en Champagne-Ardenne… en Nord-Pas-de-Calais met Picardie.
Al die nieuwe regio’s moeten op zoek naar een nieuwe naam, wat in slechts één geval makkelijk is: Normandie, als nieuwe naam voor de som van Haute- en Basse-Normandie.
De nieuwe regionale raad van onze nieuwe regio besliste op 14 maart dat die nieuwe regio, voorlopig Nord-Pas-de-Calais-Picardie genoemd, Hauts-de-France zal heten, een naam die in sommige commerciële middens een enkele keer voorkomt, maar in feite niets anders betekent, dan dat de regio bovenaan de kaart van Frankrijk prijkt.
Een merkwaardige naam voor wat toch de laagstgelegen streek van heel Frankrijk is, met 295 m als moeizaam gehaalde top —in Watigny (Aisne). Vermits de regio ook de armste van Frankrijk is,  kan de regionale raad misschien meteen beslissen dat ze de rijkste is. Dan is alvast dat probleem opgelost.
Voor de talrijke rivieren die vanuit het hoge Frankrijk het lage België binnenstromen, wordt het een hele verandering. Op de foto zie je hoe de Deûle aan de Belgische grens in de Leie uitmondt. Een nieuwe attractie.

Overigens was er voor de nieuwe regio een vanzelfsprekende naam, waar blijkbaar niemand aan dacht, gewoonweg Picardie, naar de streektaal van het overgrote deel van de regio. Diezelfde taal wordt ook in westelijk Henegouwen gesproken, dat zich tien of twintig jaar geleden vlotjes tot Wallonie picarde herdoopte. Een gemiste kans.

[Voor de eenvormigheid heb ik de namen van de Franse regio’s allemaal in het Frans geschreven, al bestaat er voor sommige  ook een gebruikelijke Nederlandse naam: Elzas, Picardië, Normandië, Lotharingen.]

foto naar: U.S. Air Force photo/ Staff Sgt. Joseph McKee