Een vijftiental foto’s van Merksem, zijn haven en industrie.