Dit is een mooi voorbeeld van nepnieuws (fake news) in een kwaliteitskrant, in casu De Standaard (26 augustus 2019).
Of misschien veeleer een voorbeeld hoe breingewassen we zijn om slechts een deel van de werkelijkheid te zien. Ideologie.

“Grieken kunnen weer onbeperkt geld afhalen en overschrijven” staat er. Verondersteld wordt: “De Grieken konden vroeger onbeperkt geld afhalen. Zoals wij dat ook kunnen. Ten gevolge van de financiële crisis konden zij dat niet meer. En nu kunnen ze dat weer wel.”

Maar we vergeten dat niemand (of omzeggens niemand) onbeperkt geld kan afhalen. Behalve een contractuele beperking (die ook veiligheidsmotieven kan hebben: zoveel per week), wordt de capaciteit om geld af te halen heel concreet beperkt door de hoeveelheid geld die op de individuele rekening staat. En dat bedrag is (1) zéér ongelijk van Griek tot Griek. En het is (2) héél sterk geslonken (niet voor iedereen, maar wel voor de modale Griek) ten gevolge van het beleid dat de voorbije jaren onder impuls (nee, dwang) van de Europese instellingen, van de banken en van de andere Europese landen is gevoerd, en waarbij de Grieken in de armoede gedreven werden.

Lees dus: Grieken kunnen weer beperkt geld afhalen van hun bankrekening, voor zover er nog wat overblijft nadat ze jarenlang geplunderd werd.

 

[Initieel geplaatst op 4 september, en pas op 27 september naar de openbare kant van de website overgebracht.]