Een groot en ambitieus woononderzoek in Vlaanderen heeft blijkbaar een scheve bril. Wat woonmarkt genoemd wordt, is geen markt. Wat de woonvraag is, wordt over het hoofd gezien. En voor een deel van het aanbod, de private huurmarkt, is men blind.

Een lezersbijdrage aan de redactie van “Ruimte en Maatschappij”, in antwoord op de bespreking, in dat tijdschrift, van het grote woononderzoek, door zijn auteurs.
(De lezersbijdrage van februari 2016 werd in het septembernummer als Blikopener gepubliceerd.)

 

Wie meer wil weten over het tijdschrift “Ruimte en Maatschappij” kan ook hier terecht, bij >een korte tekst die ik in oktober 2009 schreef voor de blog van Ons Erfdeel.