We beleven straks de vijfenzeventigste verjaardag van het einde van de Tweede wereldoorlog. Straks. Misschien. Maar het kan ook zijn dat deze herdenking in de verdrukking komt door alle aandacht voor onze eigenste hedendaagse miserie.
Naar aanleiding van die verjaardag publiceerde Ons Erfdeel het boek “Nulpunt 1945. De lage landen een mensenleven later”.

Op hun website schreef ik, ergens tussen 7 en 8 april, het volgende.

 

Vijfenzeventig jaar:
De generatie die de oorlog heeft meegemaakt is de generatie die harder heeft gewerkt dan wij, die soberder heeft geleefd dan wij, die de welvaartstaat heeft gecreëerd en de studies van haar kinderen heeft betaald, en die vandaag ongemeen hard door de corona-crisis getroffen wordt.