De overgang van zomer- naar winteruur — en omgekeerd — is een zegen voor pers en wetenschap, zo blijkt elk jaar opnieuw. Een schare wetenschappers kan aan de slag om de vooral schadelijke gevolgen van de uurwissel in kaart te brengen, in rapporten te publiceren, >en in leesbare brokken aan de nieuwshongerige kranten te bezorgen. Tweemaal ‘s jaars komt het circus langs. Je kan er je klok op gelijk zetten. Of bijna toch.

Hier vind je, in voorpublicatie, het artikel van volgend jaar. Winteruur ook schadelijk voor bomen, zegt nieuw wetenschappelijk onderzoek. De toekomst alsof je er was.

Wordt het zomer-, of wordt het winteruur straks afgevoerd? Welk van beide? Voer voor discussie en nieuw wetenschappelijk onderzoek.

* * *

In the summer, when the hands of a clock point to seven, it is a nice time to get up, but in winter the same time is of no value whatever. How much better is the sun! When he clears the pine tops and clings to the front porch, be it summer or winter, that is the sensible time to get up. That is time when one’s hands do not quiver nor one’s belly quake with emptiness. (John Steinbeck, Tortilla Flat)