voetpad Waalse kaai

Deze straat is… honderd meter breed. Maar ze heeft wel twee namen. Deze kant is de Waalse kaai, de overkant heet Vlaamse kaai. Ze ontstond iets meer dan een halve eeuw geleden door het dempen van de Zuiderdokken. Een smal trottoir — dat zie je hier, een goeie anderhalve  meter —, een brede rijweg, een zéér brede middenberm, die als parking dient, met ook enkele rijen platanen, weer een brede rijweg, en tenslotte opnieuw zo’n smal trottoir. Alles samen honderd meter, waarvan geen vier om te voet te gaan.
Meer dan vijftig jaar lang zijn er projecten voor die brede straat gemaakt, maar nooit werd het voetpad verbreed en verbeterd, of werd zelfs maar een promenade onder de bomen gelegd. Vijftig jaar lang moet het altijd te laat zijn geweest, want dra kwam een prachtig project.

Of: hoe een groot (en eventueel prachtig) project de verwezenlijking van kleine verbeteringen verhindert.

Klik hier of klik op de foto hierboven.