Londenbrug in Antwerpen

Een (ophaal)brug is een brug om vóór stil te staan. Niet om óp stil te staan.
Dat toont ons de Antwerpse Londenbrug.

Vervoert dit schip
niet erg rustig de tijd
die u hier zo dringend
staat te verliezen?

schreef Stijn Vranken in 2014 een goed stadsgedicht voor én onder de oude Londenbrug (en vandaag ook onder de nieuwe, die er nu staat of ligt).

Eenmaal op de brug, toch een van de meest magische plekken van de stad, kijk je recht voor je uit, en niet opzij naar het water. Het voetpad is te smal om even te dralen, daar stoor je alleen de anderen mee. Klik hier of op de foto hierboven.