… dat vindt professor Gabriel Felbermayr ook. Daarom pleit hij voor een economische recessie, die “bedrijven wier zakenmodel niet meer werkt verplicht te stoppen” (De Standaard, 13 juli). “Een recessie zou net nu gezond zijn”, zegt de ‘topeconoom’.
Gabriel Felbermayr is sinds kort voorzitter van het Institut für Weltwirtschaft (IfW) in het Noord-Duitse Kiel. Hij bekleedt er een leerstoel Economie en Economisch beleid (Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik) aan de Christian Albrechts Universität. Het IfW wordt paritair door de federale en regionale overheden gefinancierd.

Zo gaat dat. Gabriel Felbermayer pleit ervoor dat bedrijfsleiders hun bedrijven tegen de klippen zien gaan, dat werknemers hun banen verliezen en spaarders hun geld. Dat mensen hun huizen moeten verlaten, huwelijken uiteenvallen en kinderen voortijdig hun studies staken. Slapeloze nachten en slepende ziekten. En dat vervallen bedrijfssites met overheidsgeld worden opgeruimd, geld dat ook nodig zal blijken voor een versterkt sociaal beleid (valt te hopen): huisvesting, vervangingsinkomens, herscholing, onderwijs, gezondheid… [Want armoede kost geld.] Onderwijl overschouwt de professor vanuit zijn Instituut wat er gebeurt, want hij zit uit de regen en storm. Zo’n recessie is prachtig om studies te schrijven; de openbare financiering moet ergens goed voor zijn.
Het kan geen toeval zijn dat mensen die voor onzekerheid pleiten, zo vaak zelf een hoge maatschappelijke en financiële bescherming genieten.

 

Lees over gelijkaardig gedrag — ik geef aanbevelingen voor anderen, maar vooral niet voor mezelf ‘Brusselse huichelaars’.