Het in het kader van het Oosterweelproject uitgewerkte voorstel voor de Groenendaallaan houdt onvoldoende rekening met de functionele verplaatsingen van voetgangers van Merksem naar de Luchtbal, of naar het gelijknamige station. Dit station, en dus ook de voetpaden erheen, moet een belangrijke rol moet spelen in de modal shift in de regio Antwerpen. Het is de bedoeling dat méér Merksemnaars het station gebruiken, en er niet alleen met de auto, de fiets of de tram, maar ook te voet naartoe gaan.

Het voorliggend project houdt daar onvoldoende rekening mee. Het gaat meer uit van recreatieve dan van functionele verplaatsingen. De niet-leesbare omweg door het park kan zelfs overdag een obstakel zijn, maar zal vooral ‘s nachts menige voetganger afschrikken. [‘s Nachts, dat is ‘s winters vanaf 16u30 tot 8u30.]

Daarom tekende ik, onder vereenvoudigde vorm, twee alternatieve voorstellen, waarbij:

  • voorstel 1: de zware parkbrug door twee lichtere bruggen vervangen wordt, en de voetverbinding van Merksem naar (het station) Luchtbal onder deze twee lichtere bruggen, en dichter bij de Groenendaallaan blijft,
  • voorstel 2: de zware parkbrug door twee lichtere bruggen vervangen wordt (idem), en de voetverbinding op hetzelfde niveau als de niet verdiepte Groenendaallaan blijft, en het kruispunt conflichtvrij wordt overgestoken.

Dit zijn:

 

Uittreksel uit het voorstel tot verbetering van het voetgangersparcours.