Wat de voetganger te winnen heeft bij de nieuwe versoepelde wegcode (31 mei 2019) is mij niet duidelijk, behalve het feit dat de verbodzone om over te steken naast het zebrapad van 30 tot 20 meter wordt herleid, en dat auto’s (en enkel auto’s) een afstand moeten houden van 1,5 meter buiten de bebouwde kom.
Voor de  voetganger van de eenentwintigste eeuw wordt het er immers niet beter op. Daarom ontwierp ik alvast volgende borden, die op bestaande borden zijn gebaseerd.

Voor de aanduiding van een voetgangersgebied waarop fietsen worden gedoogd.

En voor de veiligheidsafstand (eventueel ook op de rug te dragen).

Aarzel vooral niet ze te gebruiken.

En lees ook de kleine verkeerskwis.