Deze korte fotoreportage richtte ik op 24 februari 2022 aan de bevoegde overheden van het Vlaams gewest en van de stad Antwerpen om ze attent te maken op de onduidelijke en gevaarlijke verkeerssituatie voor de voetgangers op de Kolonel Silvertopstraat die, komende van Het Kiel of van het station Antwerpen-Zuid, de Desguinlei willen oversteken naar de Montignystraat, de Brederodestraat of de Kielsevest.

Zelfs bij klaarlichte dag en optimale weersomstandigheden is het voor volwassen voetgangers in optimale fysieke en mentale conditie zeer moeilijk of zelfs onmogelijk om in te schatten hoe ze, vanop het smalle voetpad aan de stationsuitgang, op een veilige manier het kruispunt kunnen oversteken. Zonder het te beseffen begeven ze zich op de rijweg, houden halt op het zebrapad met de auto’s en vrachtwagens in hun rug, en moeten soms ook snel opzij springen voor een aanstormende fietser.

Ik ontdekte deze merkwaardige situatie tijdens een wandeling komende van Het Kiel op zondag 13 februari 2022 (ik stond plots zelf met auto’s in de rug) en nam toen enkele foto’s.
Op woensdagnamiddag 23 ben ik naar die plek teruggekeerd, om in enkele minuten vast te stellen dat de gevaarlijke situatie zich meermaals herhaalde.
De meest getoonde foto’s zijn van 23 februari. Twee foto’s zijn van 13 februari. Eén beeld is van Google Streetview.

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer meldde op 21 maart: “Deze onveilige situatie werd door de Stad Antwerpen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) al opgemerkt. Er zijn dan ook bilaterale gesprekken opgestart tussen deze partijen om dit kruispunt aan te pakken. Na grondige studie is er een ontwerp opgesteld waarbij veiligere oversteken voor voetgangers en fietsers zijn uitgetekend. Ook zullen er aanpassingen gebeuren aan de lichten die deze oversteken regelen waardoor de lichtenregeling volledig conflictvrij zal zijn. Deze zomer zal er een projectstuurgroep georganiseerd worden waar dit ontwerp uitvoerig besproken zal worden. Het is de intentie van de Stad Antwerpen en AWV om dit project  tot uitvoering te brengen in 2023.”