Enige tijd geleden zijn de Oosterweelwerken aan de Groenendaallaan gestart. Dat zoiets hinder en moeilijkheden met zich meebrengt is onvermijdelijk — voor álle weggebruikers. Dat daarmee een van de voetpaden voor enige tijd wordt afgeschaft, is dat ook. Zelfs als dit het meest directe voetpad is tussen Merksem enerzijds en het station en de wijk Luchtbal anderzijds. Tweemaal de brede Groenendaallaan oversteken is bij wijze van spreken de redelijke hinder die moet worden aanvaard.
Dat het overblijvende, zuidelijke voetpad in hoge mate met rode verf overschilderd werd, en op drie plaatsen volledig onderbroken is, is echter onaanvaardbaar — en manifest in strijd met de Vlaamse richtlijnen inzake kwaliteit van voetpaden. Op drie plekken wordt de voetganger verplicht op het fietspad te gaan, wat gezien de snelheid, de omvang en het gewicht van sommige fietsen niet te verantwoorden valt. Deze zeer kwalijke situatie wordt nog versterkt door een op snelheid gerichte aanleg (witte stippellijnen op een rode baan), en door de beperkte zichtbaarheid op sommige plaatsen, wat in geval van duisternis en/of slechte weersomstandigheden (regen, sneeuw, mist) nog verergerd wordt.

Voor een project dat tot doel heeft de mobiliteit in en om Antwerpen te verbeteren en een modal shift te bevorderen, naar een groter aandeel van duurzame verplaatsingen — waaronder de voetganger veruit de meest duurzame is — is dit een zeer slechte start. Is het de bedoeling het voetgangersverkeer nu onmogelijk te maken, om over tien jaar met des te meer trots te kunnen melden dat het verbeterd is?

 

De situatie op de Groenendaallaan kadert jammer genoeg in een nefaste evolutie die sinds meerdere jaren Merksem en de wijk Luchtbal treft: Bekijk hier de foto-reportage.

  1. De huidige Noorderbrug op de Noorderlaan heeft geen voetpaden. De vroegere Noorderbrug had aan beide zijden een voetpad.
  2. De Hardenvoortbrug (ook op de Noorderlaan) heeft geen voet- noch fietspaden meer. Die had ze wel, aan beide zijden, en die waren best praktisch. Nu is het een onbestemde groenstrook.
  3. De Asiadok-Oostkaai (de straat die parallel loopt met het noordelijke deel van de Hardenvoortbrug) heeft geen voetpad, en de voetweg van de Kempischdok-Zuidkaai (ZNA-Cadix) loopt domweg dood.
  4. De vroegere IJzerlaanbrug, die aan beide zijden een voetpad had, is vervangen door een fietsbrug waarop voetgangers in het beste geval worden gedoogd, maar waarvan de toegangshellingen niet voor voetgangers zijn bedacht. De voetgangers moeten onnodige omwegen maken, en hun aanwezigheid op de hellingen en in de bochten wordt veel minder gedoogd.
  5. Op de IJzerlaan zelf is het voetpad langs de waterpartij (een herinnering aan het vroegere Kempisch kanaal), dat op de ontwerptekeningen en op de communicatiedocumenten stond aangeduid (de zgn. renderings) nooit uitgevoerd (zie illustratie). Er is weliswaar een voetpad aan de overkant van de straat, maar dat biedt niet de kwaliteit die het wandelen langs het water had moeten bieden.
  6. De nieuwe Burgemeester Gabriël Theunisbrug heeft aan slechts één zijde een voetpad (aan de oostzijde moeten de voetgangers rekening houden met snel fietsverkeer), én drie van de vier uiteinden van de brug zijn zeer problematisch voor voetgangers.
 
De vroegere Theunisbrug had wel voetpaden aan beide zijden. Dat was beter.
  7. Ook de Schijnpoortweg is problematisch. De slechte inplanting van de ingang van het metrostation is al een oud zeer, en wreekt zich nu ten volle — hij laat nauwelijks plaats voor voetgangers op het voetpad. Maar vooral, en héél recent: van het Sportpaleis tot aan de Slachthuislaan werd ter voorbereiding van de Oosterweelwerken het bestaande voetpad met rode verf weggeschilderd, tot er een rommelige voetgangersstrook van ongeveer 80 cm overblijft. Ook de oversteekplaatsen zijn zeer problematisch. 
Een wat ouder euvel is de hinder even verder, onder de spoorwegbrug: het zuidelijke voetpad is afgesloten, en het noordelijke loopt over een trapje. Ook het kruispunt is moeilijk.
Onderwijl is tram 12 sinds meer dan een jaar buiten gebruik, en krijgt hij na de werken de halte Schijnpoort als terminus. De omgeving van het Sportpaleis is voor voetgangers niet langer geschikt.

De Schijnpoortweg tussen het Sportpaleis en de Slachthuislaan. Is dit het beeld van het Vlaamse en Antwerpse mobiliteitsbeleid?  Vijf rijstroken voor auto’s (in dezelfde richting), twee rijstroken voor fietsen (voor de twee richtingen) en een vaag strookje voor voetgangers. De tramsporen (van tram 12) zijn opgebroken.