Op Valentijndag heeft de Vlaamse regering haar keuze voor het tracé van de nieuwe vaste Schelde-oeververbinding bevestigd: ze blijft bij  het Oosterweel-traject, nu met een tunnel onder, in plaats van een brug boven Antwerpen-Noord…