Het Frans dat vandaag in Frankrijk gesproken wordt (en een enkele keer ook geschreven), het Frans dat ik, als Vlaamse immigrant, meer onbewust dan bewust beetje bij beetje ontdekte, en soms nog steeds ontdek, is toch wat anders dan het strikte en veeleisende schoolboekenfrans dat ik ooit leerde.

In deze tekst uit 2009 sprokkel ik een aantal voorbeelden bijeen, niet alleen uit de dagelijkse woordenschat, maar ook uit de (nieuwe?) grammatica en de syntaxis.  Let wel, het zijn niet altijd “mooie woorden”.