Op uitnodiging van Birte Wassenberg, maître de conférences in hedendaagse geschiedenis aan het Institut des Hautes Études Européennes van de Universiteit van Straatsburg, heb ik in 2008 deelgenomen aan een van de studiedagen die zij in het raam van een onderzoeksprogramma omtrent grensoverschrijdende samenwerking organiseerde.
De bijdragen van de sprekers heeft zij nadien gepubliceerd in het boek “Vivre et penser la coopération transfrontalière (Volume 1): les régions frontalières françaises” (Birte Wassenberg, dir.,   Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2010).
In eerste instantie wens ik haar daarvoor te danken en geluk te wensen.

Jammer genoeg heeft Birte Wassenberg het nodig geacht de aangeboden teksten (deels) te herwerken — ook wanneer die met het oog op de publicatie al herschreven waren.  Mijn mening over de door haar aangepaste tekst heeft ze niet gevraagd.  Die ontdekte ik pas wanneer hij al gedrukt en verzonden was.
Veel aanpassingen zijn het niet, maar sommige zijn wel wat ongelukkig, en kunnen zelfs misverstanden of onnodige wrevel veroorzaken.  Toen ik haar daar op aansprak, en mijn ontevredenheid uitte, heeft Birte Wassenberg toegezegd de door mij her-herwerkte versie ook bij wijze van spreken “drukklaar te maken”.
Bijgevoegde Franse tekst  is die door mij her-herwerkte versie, in zekere zin de “author’s cut” van mijn tekst.  Er zitten ook een Duitse en een Engelse samenvatting bij.
Je vindt hier ook: